Khóa học Phân tích báo cáo tài chính cho doanh nghiệp tại Bình Dương

Khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Bình Dương là khóa học cần thiết cho tất cả những ai quan tâm và có nhu cầu quản lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đọc, hiểu và phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Nó là một tập hợp các phương pháp, công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin khác nhau nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp.

khoa hoc ke toan truong tai binh duong

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

 • Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong vấn đề lập, phân tích báo cáo tài chính
 • Nắm được phương pháp tính toán, kiểm tra các chỉ số tài chính quan trọng trong báo cáo tài chính
 • Hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo góc độ quản trị tài chính, để phục vụ trực tiếp cho quản trị doanh nghiệp, quyết định đầu tư.
 • Biết cách phân tích đánh giá được một cách tổng quan tình hình tài chính doanh nghiệp qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách là nhà quản lý, nhà đầu tư để áp dụng cho thực tiễn quản lý điều hành hàng ngày trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc hoạt động đầu tư.

NHỮNG AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp….
 • Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu”…

đào tạo thư ký văn phòng tại bình dương

NỘI DUNG KHÓA HỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính

– Mục tiêu của báo cáo tài chính, yêu cầu chất lượng của báo cáo tài chính.

– Hệ thống báo cáo tài chính

 • Bảng cân đối kế toán, thông tin trình bày trên bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thông tun trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin trình bày trên thuyết minh báo cáo tài chính.

– Nguyên tắc lập báo cáo tài chính

– Phương pháp lập báo cáo tài chính.

Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính

 • Vì sao phải phân tích báo BCTC.
 • Cơ sở dữ liệu phân tích BCTC.
 • Nội dung phân tích BCTC.
 • Phương pháp phân tích BCTC.
 • Công cụ phân tích BCTC
 • Qui trình phân tích BCTC.

Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh

 • Cấu trúc tài chính là gì?
 • Phân tích, đánh giá cấu trúc tài chính, cơ cấu nguồn vốn, tài sản.
 • Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.
 • Phân tích chu trình luân chuyển vốn.
 • Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ.

Chương 4: Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

 • Đánh giá khái quát
 • Phân tích tình hình thanh toán với người mua, người bán
 • Đánh giá khả năng thu hồi nợ, trả nợ.
 • Phân tích, đánh giá khái quát khả năng thanh toán ngắn hạn và dài hạn
 • Quản lý hàng tồn kho GM & Ford

Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh

 • Phân tích ROA theo mô hình DUPONT
 • Phân tích ROE theo mô hình DUPONT
 • Phân tích ROI theo mô hình DUPONT
 • Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ
 • Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH

Chương 6: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

 • Đánh giá qui mô tài sản
 • Đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản
 • Đánh giá khả năng thanh toán
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh

GIẢNG VIÊN

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về phân tích báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

Dao tao tin hoc van phong cho cong ty tai Binh Duong

CHỨNG NHẬN SAU KHÓA HỌC

Học viên tham gia khóa học đầy đủ & đạt được kỳ thi cuối khóa sẽ được cấp chứng nhận của  Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký cho khóa học, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm đào tạo báo cáo tài chính cho doanh nghiệp tại Bình Dương

: Công ty TNHH Lâm Minh Long

: Số 555A Đại lộ Bình Dương, Hiệp thành, TP. TDM, Bình Dương.

: Tư vấn Kế toán – Kỹ năng: 0969.023.260 – 0909.334.220 | Tư vấn Tin học: 0902.662.110 – 0968.826.260

: www.daynghebinhduong.com – Đào tạo Bình Dương – Hướng Nghiệp Bình Dương