Lỗi #VALUE! trong Excel? Nguyên nhân và cách sửa lỗi

Lỗi VALUE trong Excel Nguyên nhân và cách sửa lỗi

#VALUE là cách để Excel thông báo, “Đã xảy ra lỗi với cách nhập công thức của bạn. Hoặc đã xảy ra lỗi với các ô bạn đang tham chiếu tới.”

Lỗi #VALUE! do có khoảng trắng giữa các giá trị

Lỗi #VALUE! thường xảy ra vì công thức của bạn liên quan tới các ô khác có chứa khoảng trắng hay thậm chí là phức tạp hơn: các khoảng trắng ẩn. Các khoảng trắng này có thể làm cho ô có vẻ như trống, trong khi thực tế là chúng không trống.

Bước 1: Chọn ô được tham chiếu

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị

Tìm ô mà công thức của bạn đang tham chiếu, rồi chọn chúng. Trong nhiều trường hợp, việc loại bỏ khoảng trắng cho toàn bộ cột là một cách tốt vì bạn có thể thay thế nhiều khoảng trắng cùng một lúc. Trong ví dụ này, việc bấm vào E sẽ chọn toàn bộ cột.

Bước 3: Loại bỏ khoảng trắng

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 3

Trong hộp Tìm gì, nhập một khoảng trắng đơn. Sau đó, trong hộp Thay thế bằng, xóa mọi thứ có thể nằm trong hộp.

Bước 5: Bật bộ lọc

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 5

Đôi khi, còn có ký tự ẩn khác ngoài các khoảng trắng có thể làm cho ô có vẻ như trống, trong khi ô thực sự không trống. Dấu nháy đơn trong ô có thể tạo ra hiện tượng này. Để loại bỏ các ký tự này trong cột, hãy bật bộ lọc bằng cách đi tới Trang đầu > Sắp xếp & Lọc > Bộ lọc.

Bước 7: Chọn mọi hộp kiểm chưa được đặt tên

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 7

Chọn mọi hộp kiểm không có bất kỳ nội dung gì bên cạnh, như hộp kiểm này.

Bước 9: Xóa bộ lọc

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 9

Bấm vào mũi tên lọc, rồi bấm vào Xóa bộ lọc khỏi… để mọi ô đều được hiển thị.

Bước 2: Tìm và thay thế

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 1

Trên tab Trang đầu, bấm vào Tìm & Chọn > Thay thế.

Bước 4: Thay thế hoặc Thay thế tất cả

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 4

Nếu bạn chắc chắn rằng mình nên loại bỏ toàn bộ khoảng trắng trong cột, hãy bấm vào Thay thế Tất cả. Nếu bạn muốn lướt qua và loại bỏ từng khoảng trắng, bạn có thể bấm vào Tìm tiếp trước, rồi bấm vào Thay thế khi bạn chắc chắn rằng khoảng trắng là không cần thiết. Khi bạn hoàn thành, lỗi #VALUE! có thể được giải quyết. Nếu không, hãy đi tới bước tiếp theo.

Bước 6: Đặt bộ lọc

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 6

Bấm vào mũi tên lọc Mũi tên lọc , rồi bỏ chọn Chọn tất cả. Sau đó, chọn hộp kiểm Trống.

Bước 8: Chọn các ô trống, rồi xóa

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 8

Khi Excel hiển thị các ô trống, hãy chọn chúng. Sau đó, nhấn vào phím Delete. Thao tác này sẽ xóa mọi ký tự ẩn trong các ô.

Bước 10: Kết quả

Lỗi VALUE do có khoảng trắng giữa các giá trị 10

Nếu các khoảng trắng là nguyên nhân gây ra lỗi #VALUE! của bạn thì hy vọng rằng kết quả công thức đã thay thế cho lỗi, như được trình bày ở dưới đây trong ví dụ của chúng tôi. Nếu không, hãy lặp lại quy trình này cho các ô khác được công thức của bạn tham chiếu.

Lỗi #VALUE! khi trừ ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản

Nới rộng cột ngày của bạn. Nếu ngày của bạn được căn sang phải thì đó sẽ là dạng ngày. Nhưng nếu ngày được căn sang trái thì điều này có nghĩa là ngày ở đây không thực sự có dạng ngày. Ngày đó có dạng văn bản. Và Excel sẽ không nhận dạng văn bản là ngày. Dưới đây là một số giải pháp có thể trợ giúp khắc phục sự cố này.

Kiểm tra khoảng trắng cách quãng

 1. Bấm đúp vào một ngày đang được sử dụng trong công thức trừ.
 2. Đưa con trỏ của bạn tới phần đầu, rồi xem liệu bạn có thể chọn một hay nhiều khoảng trắng được không. Khoảng trắng được chọn ở phần đầu của ô sẽ trông như thế này: Ô có khoảng trắng được chọn trước ngày 01/01/2016Nếu ô của bạn gặp sự cố, hãy đi tới bước tiếp theo. Nếu bạn không thấy một hoặc nhiều khoảng trắng, hãy đi tới mục tiếp theo nói về việc kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn.
 3. Chọn cột chứa ngày bằng cách bấm vào tiêu đề cột.
 4. Bấm vào Dữ liệu > Văn bản thành Cột.
 5. Bấm vào Tiếp theo hai lần.
 6. Ở Bước 3 trên 3 của trình hướng dẫn, bên dưới Định dạng dữ liệu cột, bấm vào Ngày.
 7. Chọn định dạng ngày, rồi bấm vào Hoàn tất.
 8. Lặp lại quy trình này với các cột khác để đảm bảo chúng không chứa các khoảng trắng cách quãng trước ngày.

Kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn

Excel sử dụng hệ thống ngày từ máy tính của bạn. Nếu có một ngày trong ô không được nhập theo cùng một hệ thống ngày thì Excel sẽ không nhận diện ngày đó dưới dạng ngày đúng.

Ví dụ: giả sử máy tính của bạn hiển thị ngày dưới dạng mm/dd/yyyy. Nếu bạn đã nhập ngày có dạng như vậy vào một ô thì Excel sẽ nhận diện ngày đó dưới dạng ngày và có thể sử dụng ngày đó trong công thức trừ. Tuy nhiên, nếu bạn đã nhập ngày có dạng dd/mm/yy thì Excel sẽ không nhận diện ngày đó dưới dạng ngày. Thay vào đó, Excel sẽ xử lý ngày đó dưới dạng văn bản.

Có hai giải pháp cho sự cố này: Bạn có thể thay đổi hệ thống ngày mà máy tính của mình sử dụng sao cho khớp với hệ thống ngày bạn muốn nhập vào Excel. Hoặc trong Excel, bạn có thể tạo cột mới, rồi sử dụng hàm DATE để tạo ngày đúng dựa trên ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản. Dưới đây là cách thực hiện thao tác đó theo trường hợp giả định là hệ thống ngày cho máy tính của bạn là mm/dd/yyy và ngày dưới dạng văn bản của bạn là 31/12/2017 trong ô A1:

 1. Tạo công thức có dạng như sau: =DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))
 2. Kết quả sẽ là 12/31/2017.
 3. Nếu bạn muốn công thức xuất hiện có dạng dd/mm/yy, hãy nhấn CTRL+1 (hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trên máy MAC + 1 trên máy Mac).
 4. Chọn một địa phương khác sử dụng định dạng dd/mm/yy, ví dụ: Tiếng Anh (Vương quốc Anh). Khi bạn đã áp dụng xong định dạng, kết quả sẽ là 31/12/2017 và đó là một ngày đúng, không phải ngày dưới dạng văn bản.

Lưu ý: Công thức ở trên được viết bằng các hàm DATE, RIGHT, MIDLEFT. Vui lòng lưu ý rằng công thức được viết với giả định rằng ngày dưới dạng văn bản chứa hai ký tự cho ngày, hai ký tự cho tháng và bốn ký tự cho năm. Có thể bạn sẽ cần tùy chỉnh công thức để phù hợp với ngày của mình.

Công ty TNHH Lâm Minh Long
Khoa-hoc-Sketchup-Binh-Duong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0901 550 510